5 KG LIK STRAFOR KÖPÜK KUTU 40 * 29.8 * 18.2

 • 5 KG LIK STRAFOR KÖPÜK KUTU 40 * 29.8 * 18.2
 • 5 KG LIK STRAFOR KÖPÜK KUTU 40 * 29.8 * 18.2

5 KG LIK STRAFOR KÖPÜK KUTU 40 * 29.8 * 18.2

Paket içeri 100 lü dür. Birim Fiyat? 8,50 tl dir.

Tüm Dünyada yayg?n bir ?ekilde kullan?lmakta olan EPS

Meyve , Dondurma , Tatl? , Boyoz , Numune , A?? , Laboratuvar ve Hastane malzemelerinin  darbe etkisini azaltma ve s?k??ma direnci ile ürünlere üst düzey koruma ve tazelik sa?lar.

Ebatlar: 

D?? ebat                                                                    ?ç ebat

 

 

 

 

 

 

EPS G?da ,  Meyve , Dondurma , Tatl? , Boyoz , A?? , Numune , Laboratuvar ve Hastane malzemelerini ?s? yal?t?m özelli?ine sahip oldu?u için ürünlerinin ta??nmas? esnas?nda, tazeli?inin ve özelliklerinin korumas?nda en etkili üründür. EPS’nin %90’? havadan olu?tu?u için içerisinde yer alan ürün a??rl???na önemli bir ek a??rl?k olu?turmaz.

Kullan?lan Alanlar ;

 • Donuk Ürün Ta??ma 
 • G?da Nakliyesi
 • Anne Sütü
 • Dondurma , Tatl? , Künefe
 • Sebze Ta??ma 
 • Boyoz Ta??ma 
 • Yumurta Ta??ma 
 • Kurban Eti Ta??ma 
 • Bal?k Ta??ma 
 • Medikal ?laç Ta??ma 
 • Hastane Organ , Doku naklinde
 • Laboratuvar Malzemesi
 • Uçak ile Ürün Ta??ma 
 • Kara yolu ile Ürün Ta??ma 
 • Bal?kç?l?k
 • Kamp Dolab?